Tuesday, September 13, 2005

TEXTOS (2a PART)

Més material bibliogràfic.

En el llibre La guerra civil a Catalunya (1936-1939). 2. Una revolució en plena guerra, publicat per Edicions 62, podeu trobar diversos capítols que són de gran interès. Em refereixo, en concret, als següents:

Javier de Madariaga, "Les indústries de guerra" (que inclou un box que porta per títol "Proves i experimentació en armament del Govern català")

Ramon Brusco, "La creació d'un nou exèrcit revolucionari"

Thursday, September 08, 2005

I ENCARA MÉS SOBRE EL LABORAHe trobat més material, encara. Llegiu aquest text:

Subfusil Labora.
Este subfusil se construyó desde 1937 a 1938 bajo instrucciones de la Subsecretaria de Armamento de la República en la fábrica catalana número 15 de Olot. No sabemos su número pero suponemos que no sobrepasaron el millar, o quizá menos. No ha quedado mucho rastro de ellos. Extremadamente parecido al SI-35 de Star, de culata de madera y cañón con anillos mecanizados para disipar el calor. Suponemos que de calibre 9 mm. largo. Algunos autores aseguran que se armó con ellos a las unidades de guerrilleros del XIV C.E., pero salvo una foto de Miaja examinando un "naranjero" y un Labora no tenemos noticias de imágenes que documenten el uso de este subfusil.

Marc Ramon Bohigas no escribe para decirnos que el Labora es un subfusil bastante pesado que está construido a base de hierro forjado y mecanizado y no de chapa estampada como se hicieron posteriormente, con lo cual pesa más. El cañón se refrigera por masa (como el MP-40) en vez de por circulación de aire (como el MP-28). Sorprende lo débil que es el muelle de retroceso dado que dispara una bala tan potente como el 9mm largo (supongo que la cadencia de tiro debió de ser bastante elevada).La font és aquesta.

És interessant la referència a la foto del General Miaja. Sobre si les instruccions per a la seva fabricació venien del Govern de la República, caldrà corroborar-ho. Per descomptat que no ho descartem, però no quadra amb el fet que llavors qui controlava les Indústries de Guerra era la Generalitat (fins a mitjans de 1938).

Reproduim dues fotos, una de l'arma i l'altra de dos carregadors.

Per altra banda, també en el Museu de l'Exèrcit de Barcelona, al Castell de Montjuic, hi ha un exemplar del Labora en la sala dedicada als subfusells. En el text també es fa referència a l'arxiconegut Naranjero que va ser construit al País Valencià. El text, breu, el reproduim a continuació.

"Lo mismo cabe señalar en la colección de subfusiles, entre los que se encuentra la copia que se hizo en Valencia del "Schmeisser MP 28 II", bautizada "Naranjero" en referencia al producto valenciano más famoso, las naranjas. También figura el "Labora", producido en la ciudad de Olot durante la Guerra Civil, junto a los tan clásicos como el "Thompson MD. 1921 ", o tan raros de ver como el "Tallinn 1923", fabricado en Estonia.
L'enllaç és aquest

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL LABORA FONTBERNAT


Recentment he trobat més informació sobre el LABORA FONTBERNAT.

El primer és un brevíssim text extret del web del joc d'ordinador 1936. Es tracta d'una modificació del popular joc MEDAL OF HONOR BREAKTHROUGH, sobre la Segona Guerra Mundial. El text emfatitza el caràcter excepcional de l'arma, sobretot pel que fa a la seva capacitat de foc teòrica. També reproduîm una foto. Donada la seva brevetat, el reproduim íntegrament a continuació:

Labora Fontbernat

Autoctonous SMG manufactured by the Industrias de Guerra de Cataluña under the denomination “Olot”, its quality and technology was exceptional for the time and circumstances which sorrounded it., allowing it reach a theorical firing rate of 750 rpm.

El segon és un article prou interessant, atès que fa una comparativa amb altres armes coetànies, sobretot alemanyes i americanes. També destaca alguns trets que fins ara desconeixia: la seva complexitat que n'impedia la seva producció en massa, el fet que moltes unitats van ser sabotejades per la quinta columna, etc.

Si el voleu llegir, cliqueu aquí