Thursday, September 08, 2005

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL LABORA FONTBERNAT


Recentment he trobat més informació sobre el LABORA FONTBERNAT.

El primer és un brevíssim text extret del web del joc d'ordinador 1936. Es tracta d'una modificació del popular joc MEDAL OF HONOR BREAKTHROUGH, sobre la Segona Guerra Mundial. El text emfatitza el caràcter excepcional de l'arma, sobretot pel que fa a la seva capacitat de foc teòrica. També reproduîm una foto. Donada la seva brevetat, el reproduim íntegrament a continuació:

Labora Fontbernat

Autoctonous SMG manufactured by the Industrias de Guerra de Cataluña under the denomination “Olot”, its quality and technology was exceptional for the time and circumstances which sorrounded it., allowing it reach a theorical firing rate of 750 rpm.

El segon és un article prou interessant, atès que fa una comparativa amb altres armes coetànies, sobretot alemanyes i americanes. També destaca alguns trets que fins ara desconeixia: la seva complexitat que n'impedia la seva producció en massa, el fet que moltes unitats van ser sabotejades per la quinta columna, etc.

Si el voleu llegir, cliqueu aquí

4 Comments:

Blogger Joe Powel said...

Your blog is creative Keep up the great work. Don't miss visiting this site about how to buy & sell digital video recorder on interest free credit; pay whenever you want.

5:00 PM  
Blogger Des Moines Real Estate said...

Hey, you have a great blog here! I'm glad I checked it out.

I have a Real Estate site and blog. It pretty much covers all Real Estate stuff.

Come and check it out if you get time.

5:01 PM  
Blogger Phoenix said...

Nine new radio stations to be created
The Broadcasting Commission of Ireland today announced a three-year plan to issue nine new commercial radio licences.
Thank you for your super blog and for your very kind words. Because of it, this week was extra nice!

I've got a in loan personal uk site/blog. I love in loan personal uk!

Don't forget to visit sometime soon!

5:17 PM  
Blogger Joe Powel said...

Blog is informative . Dont't stop. I'm sure you'd be interested in How to buy & sell everything, like build a bear on interest free credit; pay whenever you want.

6:14 PM  

Post a Comment

<< Home