Wednesday, August 03, 2005

EL NOM DE FONTBERNAT

L'amic Enric Borràs m'ha enviat aquest missatge que, per la seva rellevància reprodueixo en la seva integritat.

Repassant unes massa breus notes que em deixà en Quimet Nunyes (Joaquim Núñez Roig) abans de morir aquest personatge (que fou president del CADCI, i a les ordres de Macià participà en el Complot de Prats de Molló), m'he trobat amb la foto del dinar que Macià, essent ja president de la Generalitat, celebrà a l'Hotel Lloret el 1932 amb els supervivents del de Prats de Molló.

A banda d'un llarg peu amb els nom i cognom dels presents a la foto (trenta-cinc!), també hi ha les notes necrològiques de sis d'ells:

Manuel Gonzàlez Alba
Joaquim Terrades
Salvador Galobardes
Benet Samper
Jaume Aguadé Miró
i,
Enric Fontbernat, "conjurat del Complot de Prats de Molló, [...] morí el 19 de juliol del 1936 en l'atac a la Caserna de les Drassanes."

Penso, atès que Fontbernat és un cognom gens comú, que el fusell Labora duia el renom de "Fontbernat" en honor al patriota Enric Fontbernat.
"

Gràcies, Enric.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home